Home. Wil je mee praten meld je dan in het forum door een account aan te maken. Voorwaarde is wel een duidelijk profiel met een duidelijk mailadres.

EINDELIJK GOED NIEUWS.

Het is zover dat ik jullie ga uitnodigen om op 21 juli naar de ontmoetingsavond van transgendershoorn te komen in Wouts beerhouse aan het kerkplein 33 in Hoorn.

Wat doet T & T

T&T is een afkorting voor travestie en transseksualiteit

Op travestie rust nog steeds een groot taboe, de beleving ervan speelt zich voor het grootste gedeelte in het verborgene af. Helaas vinden de meeste mensen nog steeds dat een man zich als man gedragen moet – alle emancipatie ten spijt.
Dat de mannenrol nauwer is afgebakend dan de vrouwenrol in onze cultuur, komt doordat voor velen “vrouwelijkheid” ten onrechte een lagere status heeft dan “mannelijkheid”.
Als een man zich wil manifesteren als een vrouw, levert dat doorgaans meer problemen op dan wanneer een vrouw voor de mannenrol kiest.

Zo heerst nog vaak het beeld, dat een man in de verpleging een ‘mietje’ is en een vrouw op de vrachtwagen een “kei van een wijf”!

De angst om in de vrouwenrol te worden afgewezen door vrienden, familie, buren, collega’s en soms de eigen partner, vormt een van de belangrijkste problemen waar transgenders mee te maken hebben.

Voor man naar vrouw-transseksuelen en zij die nog zoekende zijn, geldt ongeveer het zelfde als bovenstaand relaas.
In de medische wereld is de transseksueel geaccepteerd.
Er is medisch gezien wat aan te doen.
Dit wil niet zeggen dat het voor vrouw naar man-transseksuelen zonder problemen gaat.
Ook voor hen is sociale acceptatie vaak ver te zoeken.

Als werkgroep Transgenders Hoorn zetten wij ons in om daar wat aan te doen.
De bijeenkomsten van de werkgroep zijn veelal gezelligheidsbijeenkomsten voor travestieten, transseksuelen en voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.
De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, om gewoon iets te komen drinken, of een praatje te maken, maar ook om meer informatie te krijgen, of ervaringen uit te wisselen met anderen die bij travestie of transseksualiteit betrokken zijn.

De werkgroep beschikt verder over een uitgebreid bestand met adressen van hulpverleners, medici of andere meer praktische zaken zoals kappers, schoonheidsspecialisten, kleding of schoenen-zaken, die de travestiet en de transseksuele mens op weg kunnen helpen zichzelf te aanvaarden en aanvaardbaar te zijn voor zijn/haar omgeving.

Op onze avonden ben je welkom in de kleding of “outfit” die jij vindt dat bij je past.

Wij stellen het echter wel op prijs dat men in nette kleding aanwezig is.

Helaas hebben wij geen gelegenheid om te kunnen omkleden of je eigen op te maken. Dit komt omdat we in een openbare gelegenheid zitten die hier niet op is ingericht.
Plaats van samenkomst: Wout’s Beerhouse (voorheen De Oude Stadskroeg) aan het Kerkplein 33 in Hoorn. Parkeren wordt helaas al moeilijker in Hoorn maar in de avonduren mag je gratis parkeren op die plaatsen waar een parkeerautomaat staat. Ga niet op plaatsen staan waar vergunningshouders hun plek hebben want daar wordt je wel bekeurd. Parkeer garage het Jeudje is relatief dichtbij en ook daar kun je in de avonduren gratis parkeren.

Mocht dat eens niet lukken, dan kan men parkeren in Parkeer garage ’t Jeudje” Navigatie adres (TomTom e.d.) : Vollerswaal 61A, 1621GD Hoorn. Het bevindt zich op nog geen vijf minuten lopen naar onze locatie.

De bijeenkomsten zijn op elke derde woensdag van de maand, vanaf 20.00 uur.

Begrippen

Transgenders

Alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen van travestie tot aan transseksualiteit. (www.transgendernederland.nl 2009).

Hierbij moet opgemerkt worden, dat het woord transseksualiteit niet verwijst naar sexuele voorkeur, maar naar de sekse of anders gezegd het geboortegeslacht. Het transgender zijn staat volledig los van sexuele voorkeuren, maar is een kwestie van genderdysforie. gender=geslacht, dysforie =onvrede. Bij transgenders gaat het dus om mensen die ontevreden zijn met hun geboorte-geslacht. Er zijn verschillende Transgenders te benoemen. Transgenders worden vaak in 3 groepen opgedeeld, namelijk: Travestieten en crossdressers, Transgenderisten en Transseksuelen.

Travestie

Travestie is de benoeming van het verschijnsel, of zo u wilt fenomeen, waarbij een persoon de drang heeft – en het als prettig ervaart – zich voor enige tijd geheel of gedeeltelijk te kleden als iemand van het tegenovergestelde geslacht. Hij (maar zij komt ook voor) wil echter het bij de geboorte meegekregen geslacht behouden.
Travestie is er van lichte mate tot en met zware mate. In het laatste geval zal de travestiet proberen om zo overtuigend mogelijk over te komen. Denk aan make-up, sieraden, parfum handtasje enz, In de lichte mate kan een enkel kledingstuk (zoals het dragen van een damesslipje) vaak al voldoende zijn.
Travestie is voornamelijk bekend van jongens/mannen, maar komt ook bij meisjes/vrouwen voor. Bij meisjes/vrouwen is het verkleed zijn in het openbaar echter niet zo opvallend.
Veel travestieten denken dat zij de enige zijn met een dergelijke drang. (Niets is minder waar.) Daardoor verkeren zij vaak in een groot isolement.
Bovendien willen wij nog benadrukken, dat travestie en homoseksualiteit twee los van elkaar staande verschijnselen zijn.

Travestiet

We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding. Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. De meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).De tekst van Anton Verschoor is afkomstig uit: ‘Een Dubbel Bestaan – travestieten en hun omgeving’ – Swetz & Zeitlinger, 1990.

In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet. De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het omkleden of ‘kleden als’ kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw. In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘transvestism’ en ‘crossdressing’. Dit verschil is ontstaan omdat in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term ‘transvestism’. Het woord ‘transvestism’ wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.

Cross-Dresser

Een Cross-Dresser is een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door zich te kleden in gangbare dameskleding, het gebruik van accessoires, aangepast gebruik van de stem, een vrouwelijke haardracht en gebruik van make-up. De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjism.

Transgenderisme

Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven. Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996). De geciteerde tekst van Gianna E. Israel is overgenomen uit Transformatie, nr.4, aug.1996. De vertaling van de oorspronkelijke tekst is van Rosalind Hengeveld.

Transseksualiteit

Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man. (A. Verschoor, 1990). De tekst van Anton Verschoor is afkomstig uit: ‘Een Dubbel Bestaan – travestieten en hun omgeving’ – Swetz & Zeitlinger, 1990.

Transseksualiteit is dus het verschijnsel, waarbij het biologische geslacht niet overeenstemt met het gevoelsmatige geslacht. Transseksuelen hebben het gevoel zich in het lichaam van de verkeerde sekse te bevinden. Zij wensen zich dan ook via hormonale behandeling en operatieve ingrepen aan te passen aan het juiste geslacht. Uiteindelijk is tevens wijziging van voornamen en geslacht in de burgelijke stand, bij de wet mogelijk.

Interseksualiteit

Interseksualiteit is het verschijnsel, waarbij het bij de geboorte niet duidelijk is tot welk geslacht de geborene behoort. De kenmerken ter indificatie zijn niet voldoende duidelijk aanwezig.
Voor de wet moet de sekse wel worden opgegeven. Hieruit vloeit voort dat het bij de geboorte gekozen geslacht niet in overeenstemming behoeft te zijn met de beleving van de betrokkene. Daardoor kan de interseksueel dezelfde gevoelens hebben als de transseksueel. Interseksuele mensen hebben vaak van jongs af aan twijfel over hun lichamelijke geslacht.
Vaak vindt de lichamelijke aanpassing van het bij de geboorte vastgestelde geslacht bij menigeen al op vrij jonge leeftijd plaats.
Met name voor diegenen, waarbij de keuze onjuist bleek, heeft dit achteraf nogal wat gevolgen.

Van Travestie tot Transseksualiteit

Tussen de uitersten Travestie en Transseksualiteit, zoals hierboven beschreven, bestaat een overgangsgebied. Bij travestie, zoals deze in de 20e eeuw en in onze cultuur vooral bij mannen voorkomt, kan de travestiet al tevreden zijn met het dragen van slechts een enkel kledingstuk van de andere sekse. De meesten zullen echter verder willen gaan, tot en met de complete uiterlijke verschijning als vrouw. Hoewel velen dit ervaren als een stukje vrouw-zijn, wensen zij niet bij voortduring van geslacht te veranderen.
Sommigen zullen tevreden zijn met slechts enkele uren in travestie, anderen gaan in hun dagelijks leven volledig als vrouw winkelen, naar vrienden of kennissen.
Echter een man die een rok draagt, zoals in Schotland een kilt gedragen wordt, is geen travestiet. Toch zal óók hij in de maatschappij vaak niet geaccepteerd worden, waardoor mannen niet vrijelijk een rok kunnen dragen.
Daarnaast is ook niet iedereen die een kledingstuk, bestemd voor het andere geslacht, aantrekt een travestiet. Men kan hier denken aan artiesten, die uitsluitend voor de show als vrouw gekleed gaan.

Gender-identiteit

Als iemand zich bewust wordt van de twijfel over zijn of haar gender-identiteit is het aanvankelijk bij deze mensen nog niet direct duidelijk of medische en cosmetische ingrepen gewenst zijn.
De personen die dit aangaan zullen vaak via de travestie tot ontdekking komen wie of wat ze zijn en of zij al of niet van geslacht willen veranderen.
Feitelijk kan een aanvankelijke travestiet, uiteindelijk een transgenderist, of transseksueel blijken te zijn.

Compromis

Er is nog een andere groep, die in dit verband niet vergeten mag worden, nl. de mensen die in travestie een compromis hebben gevonden voor hun transseksuele gevoelens.
De persoon in kwestie is maatschappelijk, geestelijk of fysiek niet in staat zich te laten opereren, maar ervaart wel dat hij of zij feitelijk tot het andere geslacht behoort.
Hoewel de buitenwereld dan een travestiet ziet, is er toch sprake van transseksualiteit.

Aantal

Soms denkt men de enige (of één van de weinigen) te zijn met travestie-gevoelens. Niets is echter minder waar. Dat het aantal hier in Nederland op enkele honderdduizenden ligt zal waarschijnlijk menigeen verbazen. Dus zo uniek is travestie niet. Mogelijk ligt dit aantal nog een stuk hoger omdat er altijd travestieten zullen zijn die volledig anoniem wensen te blijven!